game e-gemeente

egem | Boeken & Brochures

Burgers en bedrijven verwachten een moderne en beter presterende overheid. Om effectief te kunnen zijn op grote beleidsthema’s als jeugdzorg, fraudebestrijding en veiligheid, is ontkokering binnen de overheid en ketensamenwerking met andere overheden en organisaties noodzakelijk.

Om dit proces intern op speelse wijze onder de aandacht te brengen heeft EGEM de Ronde van Nederland ontwikkeld. Een spel waarmee gezamenlijk op hoofdlijnen een plan van aanpak gemaakt wordt voor vraagstukken op het terrein van de e-gemeente. Ontwikkeld tijdens mijn periode bij Optima Forma.