Idee: rule of law

D66 (de ontwerpvloot) | Boeken & Brochures

De ontwerpvloot schakelde la fille in voor het vormgeven van het politiek-wetenschappelijke tijdschrift ‘Idee’. Een twee-maandelijkse uitgave van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.

Deze uitgave droeg de titel The rule of law: fundamental rights & shared values in South East Europe, waarin de meningen van experts en jonge politici aan bod kwamen.