huisstijl kind en wij

kind en wij | Logo's & Huisstijlen

Een scheiding is niet bepaald een leuke gebeurtenis, zeker niet wanneer er kinderen in het spel zijn. Toch komt het dagelijks voor. Om zo'n scheiding in goede banen te leiden bestaat de organisatie Kind en Wij.

Kind en Wij is een bureau voor echtsscheiding mediation waarbij het kind centraal staat. Gezamenlijk wordt er gezocht naar de juiste oplossingen rondom deze situatie. La fille verzorgde het logo en bijpassende huisstijl voor Kind en Wij, een beeldmerk waarin 'het kind centraal staat'.